Diensten

Dienstverlening

Omdat wij graag iedereen van dienst willen zijn bieden wij de VvE een keuzemogelijkheid. Onze dienstverlening bestaat uit standaard beheer of uitgebreid beheer. U kunt zelf kiezen wat het beste bij de VvE past. Maatwerk is uiteraard ook mogelijk!

Standaard beheer

 • Administratief beheer
 • Financieel beheer
 • Bestuurlijke taken

Uitgebreid beheer

 • Administratief beheer
 • Financieel beheer
 • Bestuurlijke taken
 • Technisch beheer
 • 24uurs service bij spoedeisende gebreken

Naast het normale beheer kunnen wij ook zgn. ‘losse’ diensten leveren voor uw VvE

 • Het controleren van de jaarrekening, balans, resultatenrekening en nota’s (kascommissie functie)
 • Het activeren van de VvE waarna het beheer hiervan door uzelf wordt voortgezet
 • Het uitschrijven van de Algemene Ledenvergadering (eerste en tweede)

Extra informatie

Als u een appartement koop, wordt u automatisch lid van een VvE. Er is wettelijk vastgesteld dat de eigenaren binnen een gebouw een VvE vormen. De VvE is volgende de wet verantwoordelijk voor onderhoud aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Als eigenaar bent u dus verplicht om uw bijdrage te leveren.

In 2008 is er een nieuwe wet ingegaan die zowel voor bestaande als voor nieuwe VvE’s geldt. Het is sindsdien nl. verplicht om een actieve en geregistreerde VvE te hebben waarin gezamenlijk gespaard wordt voor onderhoud aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

Op 1 januari 2018 is de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars in werking getreden. Vanaf deze datum moeten VvE’s een minimale jaarlijkse reservering van ten minste 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw aanhouden. Wanneer de VvE denkt dat dit zal leiden tot een te hoge reservering, dan is het mogelijk om op basis van een MOP (meerjarenonderhoudsplan) te gaan reserveren, mits het onderhoudsplan voldoet aan de daaraan gestelde vereisten.

Wat is een VvE?

De eigenaren van het gebouw, moeten gezamenlijk zorgen voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen. Hieronder vallen o.a. het dak, de gevels, de fundering, de riolering, het trappenhuis, de balkons, de kozijnen en de parkeergarage. Er kunnen echter afwijkingen zijn per VvE, raadpleeg de splitsingsakte en het (model) reglement van uw eigen VvE voor de zekerheid. De bedoeling is dat uw VvE ervoor zorgt dat het geld verstandig besteed wordt en dat het gebouw goed onderhouden wordt en zo haar waarde behoudt. Dit is erg prettig als u ooit uw woning weer wilt verkopen.

Een VvE heeft een bestuur en/of administrateur. Minimaal een keer paar jaar komen alle eigenaren bij elkaar tijdens een vergadering om beslissingen te nemen over o.a. het onderhoud, de hoogte van de bijdrage en uitgaven voor het gebouw. Hiervan wordt vervolgens een verslag gemaakt ( de notulen ) zodat iedereen weet wat er met elkaar is besproken.

Als VvE zorg je ervoor dat het gebouw goed onderhouden wordt en zo haar waarde behoudt. Dit is erg prettig als je het ooit weer wilt verkopen.

keyboard_arrow_up