FAQ

FAQ – Veel gestelde vragen

Als de VvE niet spaart voor onderhoud en dus het pand niet goed onderhoudt, verwaarloost het pand. Het gevolg daarvan is, dat de eigenaren van de woningen ineens een groot bedrag moeten betalen om verder verval te voorkomen. Vaak is dat geld er niet. Door een meerjarenonderhoudsplan te laten maken en geld voor het onderhoud te sparen, zorgt de VvE ervoor dat het onderhoud goed en tijdig wordt gedaan.

Een VvE beslist over alle zaken die het hele pand aangaan en die daarmee onder de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de eigenaren vallen.

Elke appartementseigenaar is verplicht om zijn aandeel in de gemeenschappelijke lasten van de VvE te betalen.

In de splitsingsakte staan onder meer de rechten en de verplichtingen van deappartementseigenaren en het stemrecht. Uit de splitsingsakte blijkt tevens voor welk aandeel de eigenaren moeten bijdragen in de kosten van de VvE.

Ja, dit is volgens de splitsingsakte / splitsingsreglement verplicht. Uw eigen losse opstalverzekering kan per de ingangsdatum van de gezamenlijke VvE opstalverzekering wordt stopgezet. Meestal volstaat het toesturen van een schriftelijkverzoek tot opzegging per ingangsdatum van de VvE opstalverzekering i.c.m. een kopie van de VvE opstalverzekering naar uw verzekeraar of verzekeringsadviseur.

De aansprakelijkheidsverzekering (ook wel WA-verzekering genoemd) is verplicht en dekt schade aan derden (of spullen van derden) die veroorzaakt worden door (gebreken aan) het pand. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een dakpan die van het dak waait en schade aan een auto veroorzaakt.

Dat bepalen de leden van de VvE (dus de eigenaren onderling). Hierbij moet rekening worden gehouden met de begroting/exploitatie: onderhoud, verzekeringen, bankkosten, reserveringen en overige vaste lasten.

Onderling wordt jaarlijks tijdens de vergadering besproken hoeveel geld er hiervoor gespaard kan of wil worden per maand gedurende dat jaar. De hoogte van de bijdrage per eigenaar is afhankelijk van het breukdeel dat in de splitsingsakte van het appartement staat. Een eigenaar van een groter appartement moet meer betalen dan die van een klein appartement.

Ieder lid moet dan een extra bedrag in het onderhoudsfonds storten.

De bestuurder / administrateur van de VvE moet jaarlijks verantwoording afleggen over het financiële beheer van de VvE. De bestuurder stelt dan ook de begroting op voor het komende jaar. Deze wordt vervolgens wel of niet goed gekeurd door de leden/eigenaren van de VvE.

Als eigenaar kunt u om een vergadering verzoeken bij de huidige bestuurder/beheerder. Vraag de bestuurder het ontslag of het herbenoemen van de bestuurder op de agenda van de vergadering te zetten. Wil de bestuurder hier niet aan meewerken, dan kunt u zelf ook een vergadering bijeen roepen. Met een meerderheid van stemmen kan de VvE de bestuurder ontslaan en een nieuwe benoemen. Uiteraard kunnen wij u hiermee helpen. Stuur ons een bericht en wij zullen zo snel mogelijk contact opnemen met u.

Staat uw vraag er niet bij?

Vul onderstaand uw vraag in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
17 + 1 = ?
Vul de oplossing in om verder te gaan
keyboard_arrow_up